Audyt Zgodności z KRI i Standardem ISO 27001

Bezpieczeństwo i efektywność zarządzania informacją


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. oraz normą ISO 27001, audyt zgodności stanowi kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i efektywność zarządzania informacją.

Zakres audytu obejmuje analizę zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. Dokładnie oceniamy zgodność działania z przepisami oraz sprawdzamy, czy systemy teleinformatyczne spełniają określone normy.

Audyt obejmuje również analizę zgodności z normą ISO 27001, skoncentrowaną na aspektach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oceniamy, czy organizacja posiada odpowiednie polityki, procedury i mechanizmy zabezpieczające, a także czy spełnia wymagania standardu dotyczące ochrony informacji.

Kroki audytu to:

  • planowanie i przygotowanie
  • analiza dokumentacji
  • badania na miejscu i wywiady
  • interpretacja wyników i raportowanie.

Poznaj korzyści audytu zgodności

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl