Audyt Zgodności z KSC i RODO

Analiza zgodności z RODO skoncentrowana na bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych


Zgodnie z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), operatorzy usług kluczowych mają obowiązek co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.

W ramach audytu oferujemy analizę zgodności z Ustawą KSC i identyfikację luk w obszarach:

 • zarządzania ryzykiem i incydentami
 • zarządzania utrzymaniem i konfiguracją systemów
 • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • zarządzania dostępami
 • ciągłości działania
 • zarządzania dostawcami.

Audyt obejmie również analizę zgodności z przepisami RODO, skoncentrowaną na bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. Oceniamy, czy organizacja posiada odpowiednie polityki, procedury i mechanizmy zabezpieczające, a także czy spełnia wymagania RODO i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Kroki audytu:

 • planowanie i przygotowanie
 • analiza dokumentacji i zebranie dowodów audytowych
 • badania na miejscu i wywiady
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych
 • testowanie technologii, zespołów, procesów i procedur ochrony krytycznych systemów zarządzających infrastrukturą krytyczną
 • przygotowanie sprawozdania (raportu) z audytu.

Korzyści z audytu

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl