Badanie bezpieczeństwa środowiska IT

Sprawdzenie konfiguracji oraz identyfikacja potencjalnych błędów po stronie serwera


Celem tego rodzaju testów jest weryfikacja poprawności konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa infrastruktury obejmującej urządzenia sieciowe, serwery, macierze, systemy operacyjne, usługi sieciowe oraz aplikacje serwerowe, takie jak serwery aplikacji czy bazy danych.

Wyniki testów automatycznych przeprowadzanych w danym środowisku są precyzyjnie analizowane przez zespół testerski. Proces ten opiera się na przeszukiwaniu znanych baz podatności, takich jak NVD, CVEDetails, Exploit-DB, NullByte oraz innych zasobów internetowych. Jego celem jest identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach w zidentyfikowanych i zweryfikowanych wersjach aplikacji. Otrzymane wyniki są następnie szczegółowo analizowane w kontekście przygotowania symulacji ataków.

Korzyści z badania bezpieczeństwa środowiska IT

Zapobieganie incydentom bezpieczeństwa


Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, które mogą stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa danych wrażliwych.

Zabezpieczenie poufności danych


Audyt pomaga zidentyfikować obszary, w których dane mogą być narażone na utratę poufności.

Zwiększenie bezpieczeństwa systemów


Wdrożenie rekomendacji audytu bezpieczeństwa przyczynia się do wzrostu odporności systemów na różne rodzaje ataków.

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl