Badanie bezpieczeństwa środowiska OT

Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej


W przemyśle coraz częściej łączy się technologie informatyczne z OT (ang. Operational Technology). W wyniku tych działań w procesie produkcyjnym integrowane są różne urządzenia, systemy i narzędzia. Poza korzyściami związanymi z poprawą efektywności oraz możliwością zbierania danych i wspólnej ich analizy pojawiają się także zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury.

Obecny stan systemów OT charakteryzuje się bardzo dużą podatnością na ataki ransomware, co grozi poważnymi konsekwencjami operacyjnymi i finansowymi. Krajobraz zagrożeń dynamicznie się zmienia, a braki w obszarze bezpieczeństwa sprzyjają rozprzestrzenianiu się ataków. Niezbędne są nowe, solidne strategie cyberbezpieczeństwa.

Testy środowiska OT polegają na kontrolowanej identyfikacji zagrożeń i nie wpływają na proces produkcyjny. Badane są m.in. aktualność środowiska oraz ryzyko zakłócenia procesu produkcyjnego przez podsłuchanie lub modyfikację ruchu sieciowego. Wynikiem analizy są rekomendacje ulepszeń konfiguracji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Zakres testów:

  • zbieranie informacji o badanej sieci
  • analiza topologii sieci (LAN i Internet)
  • skanowanie otwartych portów, usług TCP i UDP
  • skanowanie aktywnych hostów w danej podsieci
  • detekcja typu i wersji usług sieciowych
  • detekcja wersji i typu oprogramowania systemowego
  • skanowanie podatności przy użyciu skanera Nessus
  • nagranie pasywnej próbki ruchu sieciowego z urządzeń OT
  • oszacowanie zagrożeń na podstawie dokumentacji systemów
  • dostarczenie raportu z lukami i rekomendacjami naprawczymi wraz z sugestiami utwardzenia konfiguracji.

Korzyści z audytu bezpieczeństwa środowiska OT

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl