Badanie bezpieczeństwa urządzeń IoT

Analiza urządzeń, sieci, protokołów komunikacyjnych i innych składników systemu IoT


Badanie bezpieczeństwa środowiska IoT skupia się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz wskazaniu sposobów wzmocnienia ochrony urządzeń wchodzących w skład systemu. Jest to złożony proces, który wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Uwzględnia zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Ze względu na dynamiczny charakter zagrożeń cybernetycznych, regularne aktualizacje i przeglądy bezpieczeństwa są kluczowe dla utrzymania skutecznej ochrony w środowisku IoT.

Kluczowe obszary audytu to:

  • fizyczna i logiczna warstwa urządzeń
  • komunikacja między urządzeniami
  • bezpieczeństwo oprogramowania urządzeń
  • zabezpieczenia sieciowe
  • zarządzanie tożsamościami i dostępami
  • bezpieczeństwo danych.

Korzyści z badania bezpieczeństwa urządzeń IoT

Ochrona przed cyberatakami


Wyniki badania poziomu bezpieczeństwa pomagają wzmocnić ochronę przed atakami cybernetycznymi oraz manipulacjami i nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Zarządzanie ryzykiem


Audyt pomaga zachować poufności danych, zabezpieczać się przed utratą danych oraz zminimalizować ryzyka.

Zgodność z regulacjami


Audyt sprawdza, czy organizacja działa zgodnie z regulacjami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Identyfikuje potencjalne obszary do poprawy i dostarcza wskazówek jak zapobiegać wyciekom informacji.

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl