Business Intelligence w medycynie

Inteligentne wsparcie w zarządzaniu placówką medyczną


Rozwiązania klasy Business Intelligence pomagają w efektywnym zarządzaniu placówkami medycznymi m.in. poprzez dostarczanie ważnych informacji o kosztach. Umożliwiają ich analizę i identyfikację obszarów wymagających optymalizacji.


Sprawdź w czym mogą pomóc rozwiązania BI oferowane przez Pentacomp

Poprawność kodowania usług


Weryfikacja poprawności kodowania wykonanych usług poprzez porównanie przebiegu leczenia szpitalnego z przypisanym kodem rozliczenia z płatnikiem.

 

 

Sprawne rozliczanie kosztów


Rozliczanie kosztów przypadających na pojedynczego pacjenta z podziałem na ośrodki kosztów i możliwością analizowania danych.

 

Analiza danych


Analizowanie przychodów i kosztów poszczególnych jednostek organizacyjnych, grupowanie kosztów, uwzględnienie szeregu czasowego łącznie z rozkładem statystycznym.

 


Korzyści Business Intelligence w ochronie zdrowia

  • Precyzyjne wyliczanie technicznego kosztu wytworzenia usługi medycznej.
  • Analizowanie wrażliwości wyniku finansowego na zmiany wybranych parametrów.
  • Analiza pracy lekarzy, tj. ordynacji lekarskiej, zlecania badań wraz z możliwością wyliczania i grupowania generowanych kosztów w różnych perspektywach.
  • Analizy związane z grupowaniem pacjentów, z uwzględnieniem kosztów leczenia i pobytu.

Skontaktuj się z ekspertem

zdjęcie

Michał Paluch

Menedżer ds. Produktów z Obszaru e-Zdrowia
+ 48 531 548 304 HEALTH@PENTACOMP.PL