Integracja z P1: Konektor Generator EDM

Łatwy dostęp do dokumentacji medycznej


Wdrożenie Konektora Generator EDM pozwala na rozszerzenie dostępu placówek medycznych do treści elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta i realizację przepisów prawnych regulowanych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Konektor w zakresie generowania EDM (Generator EDM) to narządzie, które wspiera proces generowania i podpisywania dokumentu EDM w dowolnym systemie dziedzinowym/gabinetowym Klienta.

Rodzaje generowanych dokumentów: Karta informacyjna leczenia szpitalnego/uzdrowiskowego, informacja dla lekarza kierującego POZ, sprawozdanie z badania laboratoryjnego, opis badania diagnostycznego, skierowanie, recepta, dokument anulowania.


Funkcjonalności Konektora Generator EDM

Generowanie dokumentów


Konektor Generator generuje dokumenty XML, zgodnie z standardem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA wersja 1.3.2.

Weryfikacja dokumentów


Konektor Generator udostępnia dedykowana usługę do weryfikacji poprawności schemy XSD oraz zgodności z regułami schematronowymi.

Podpisanie certyfikatem


Narzędzie pozwala na podpisanie dokumentów XML certyfikatem osobistym ZUS zgodnych ze standardem. PIK HL7 CDA wersja 1.3.2.


Wybierz Konektor Generator EDM i zyskaj:

  • możliwość konsultacji przedwdrożeniowych w celu dostosowania systemu dziedzinowego do współpracy z Konektorem,
  • warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli zamawiającego,
  • wsparcie w instalacji oraz konfiguracji konektora oraz konsultacje powdrożeniowe,
  • aktualizację oprogramowania wynikającą ze zmiany PIK HL7 CDA w zakresie szablonu dostarczonego EDM,
  • licencję na korzystanie z przekazanego oprogramowania oraz dokumentacji.

Skontaktuj się z ekspertem

zdjęcie

Michał Paluch

Menedżer ds. Produktów z Obszaru e-Zdrowia
+48 531 548 304 HEALTH@PENTACOMP.PL