Moduł Deklaracje Akcyzowe

Nowa ustawa akcyzowa


Do rodziny Modułów Platformy PentaTAX (eDD, eAD, eSAD, SENT, Ewidencje Akcyzowe) dołączy Moduł Deklaracje Akcyzowe. Umożliwia on generowanie deklaracji AKC-4. Wkrótce użytkownicy będą także mieli możliwość tworzenia deklaracji AKC-UA/AKC-UAKZ na podstawie wcześniej zdefiniowanych formularzy.

Obowiązek składania miesięcznych akcyzowych deklaracji podatkowych dotyczy m.in. produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowania:

  • wyrobów węglowych,
  • energii elektrycznej,
  • suszu tytoniowego,
  • wyrobów gazowych.

 

 


Funkcjonalności modułu Deklaracje Akcyzowe

  • Możliwość wprowadzenia przez użytkownika danych źródłowych do formularzy
  • Możliwość podpisania deklaracji i wysyłka do urzędu
  • Składanie korekt deklaracji
  • Automatyczne wyliczanie wartości
  • Pobranie potwierdzenia przesłania deklaracji (UPO)
  • Wymiana danych poprzez integrację Modułów Deklaracje Akcyzowe oraz Ewidencje Akcyzowe

Więcej informacji wkrótce!

Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego i wybierz jeden z pakietów dla swojej firmy!

załóż konto na pentatax.pl