Projekty w technologii cloud

Pentacomp w chmurze


Pentacomp jest partnerem biznesowym Chmury Krajowej. To najbardziej wyspecjalizowany dostawca rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Nasze doświadczenie i jakość oferowanych rozwiązań to szansa na przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Udostępniamy nasze produkty i usługi chmurowe w Systemie Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH). ZUCH to portal oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej i dostawców zewnętrznych.

Od wielu lat jesteśmy partnerem firmy Microsoft, dostawcą światowej klasy technologii, również w zakresie rozwiązań chmurowych (platforma Azure). Dzięki tej współpracy tworzymy i wdrażamy rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie biznesu naszym Klientom.


Doświadczenie Pentacomp w obszarze rozwiązań chmurowych

System Zbierania Danych Synoptycznych


Już w 2012 roku Pentacomp zdobył swoje pierwsze doświadczenie w obszarze rozwiązań chmurowych. To wówczas dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy System Zbierania Danych Synoptycznych. Zbiera on dane z lokalnych stacji obserwacyjno-pomiarowych, przetwarza, archiwizuje i rozsyła do dalszych odbiorców. Rozwiązanie zostało wykonane w oparciu o technologię Microsoft Azure.

PowerBI dla koncernu mediowego


Nasi Klienci korzystają z PowerBI. Narzędzie pozwala na analizę danych oraz budowanie raportów opartych o infrastrukturę Microsoft Azure. Podstawą do działania Power BI jest przygotowana hurtownia danych, pobierająca i przetwarzająca dane ze wszystkich systemów Klienta. Uporządkowane dane ułatwiają otrzymywanie spójnych analiz. Raporty są dostępne przez przeglądarkę i mobilnie.

Platforma e-Zamówienia


Eksperci Pentacompu pracują nad rozwiązaniem, które usprawni czynności podejmowane w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zwiększy dostęp do informacji dla wykonawców. Słowem – narzędzie ułatwi życie wszystkim stronom postępowań publicznych. System do obsługi zamówień publicznych jest oparty na technologii chmury Microsoft Azure.

Oprogramowanie jako usługa

  • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności
  • Bieżący dostęp do aktualnych wersji oprogramowania
  • Cyfrowa przewaga pozwalająca Twojej firmie na skalowanie i rozwój biznesu
  • Większe bezpieczeństwo danych
  • Ciągły dostęp do eksperckiej wiedzy konsultantów Pentacomp

Skontaktuj się z nami i wprowadź chmurę do swojego biznesu.

Kontakt