Testy bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych

Identyfikacja słabych punktów, które są szczególnie narażone na zagrożenia


Testy aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych są przeprowadzane z perspektywy potencjalnego atakującego, korzystając z metod Black Box i Grey Box. Pod pojęciem Black Box rozumiemy testy bez wiedzy o systemie, natomiast Grey Box to testy z częściową znajomością systemu, umożliwiające dostęp do kont i dokumentacji.

Proces testowania jest zgodny z wytycznymi organizacji OWASP, uwzględniając listę najpopularniejszych zagrożeń OWASP Top 10 oraz CWE/SANS Top 25 Weaknesses. W trakcie testów wykorzystywane są także elementy metodyki PTES oraz OSSTMM.

Korzyści z przeprowadzenia testów

Identyfikacja słabych punktów


Audyt bezpieczeństwa pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i słabe punkty w infrastrukturze informatycznej.

Zwiększenie bezpieczeństwa w sieci


Bezpieczeństwo w sieci zapewnia ochronę nad danymi, które mogą być wrażliwe lub zagrażać firmie w przypadku ich ujawnienia przez niepożądane osoby.

Wzrost zaufania interesariuszy


Dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury wzbudza zaufanie u potencjalnych klientów.

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl