Dla akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy_15.09.2023Pobierz
Notification of convening the Ordinary General Meeting of Shareholders_15.09.2023Pobierz
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy_30.06.2023Pobierz
Notification of convening the Ordinary General Meeting of Shareholders_30.06.2023Pobierz
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 23.06.2022Pobierz
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 23.06.2021Pobierz
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 11.01.2021Pobierz
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 18.12.2020Pobierz
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 20.11.2020Pobierz
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 22.10.2020Pobierz
Załącznik nr 4 – Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza. Wariant dla osób fizycznych.Pobierz
Załącznik nr 4 – Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza. Załącznik nr 1.Pobierz
Załącznik nr 4 – Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza. Załącznik nr 2.Pobierz
Appendix No. 5 – Shareholder registration questionnaire. Variant for natural persons.Pobierz
Appendix No. 5 – Shareholder registration questionnaire. Appendix 1.Pobierz
Appendix No. 5 – Shareholder registration questionnaire. Appendix 2.Pobierz
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 28.09.2020Pobierz

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy – 18.09.2020Pobierz