Rozwiązanie PentaSeF: nowa era w e-fakturowaniu

05/12/23

Krajowy System e-Faktur to centralny punkt dokumentowania procesów sprzedaży, z którego już w przyszłym roku przedsiębiorcy będą korzystać obligatoryjnie. Rola KSeF nie ogranicza się jednak do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. 

System ma także na celu zapewnienie odbiorcom dostępu do dokumentów oraz kontrolę przestrzegania struktur i procedur opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu, że wszystkie faktury ustrukturyzowane będą tworzone na podstawie tego samego wzoru, KSeF przyspieszy obieg dokumentów między firmami. Skróci też czas potrzebny na ich przetwarzanie i ułatwi wyszukiwanie informacji. System będzie też ważnym ogniwem w procesie uszczelniania systemu podatkowego i skuteczną bronią w walce z oszustwami podatkowymi.

Wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur oznacza, że każdy podmiot wystawiający faktury musi połączyć z nim swój system fakturowy.  Należy się do tego przygotować i odpowiednio wcześniej dokonać analizy procesów sprzedażowych i zakupowych w firmie oraz dostosować je do nowych wymogów ustawowych. Kolejny krok to wybór systemu wspierającego rejestrowanie faktur ustrukturyzowanych, które zostanie zintegrowane z firmowym systemem księgowym. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na kompetencje dostawcy oraz funkcjonalności wybranego rozwiązania.

Więcej

Źródło: Gazeta Finansowa

Poznaj PentaSeF!