Hurtownie Danych

Budowa i utrzymanie Hurtowni Danych


Do tworzenia Hurtowni Danych wykorzystujemy PentaHD – autorski pakiet komponentów i aplikacji zbudowany w oparciu o technologię Microsoft SQL Server. Nasze narzędzie zapewnia środowisko do budowania i zarządzania procesami ETL oraz metadanymi.

PentaHD uzupełnia funkcjonalnie moduł Integration Services dostępny w ramach licencji SQL Server. Zapewnia proste w obsłudze komponenty, mechanizmy do odświeżania agregatów i kalkulacji oraz eliminuje ograniczenia w sterowaniu procesem ETL za pomocą metadanych. Skutecznie usprawnia implementację rozwiązań klasy Hurtowni Danych oraz wspiera ich utrzymanie i rozwój.

Kompleksowe wsparcie w implementacji i utrzymaniu HD

Zasilanie HD


  • Ekstrakcja danych z tabel.
  • Ładowanie danych z plików.
  • Transformacja danych.
  • Obsługa błędów w danych.
  • Agregacja i kalkulacja danych.

Utrzymanie HD


  • Śledzenie stanu przetwarzania.
  • Sterowanie procesem obsługi błędnych danych.
  • Przegląd i modyfikacja parametrów systemu.

Poznaj nasze kompetencje w obszarze Hurtowni Danych

Kontakt