Infrastruktura

Systemy bezzałogowe to nowy etap w transporcie oraz nowa era pomiarów geodezyjnych, kartograficznych i analizy obrazowej rozległych obszarów i infrastruktury.

Wykorzystanie dronów pozwała uzyskać większą ilość danych i ich lepszą jakość oraz wyższą zdolność operacyjną. Uzyskujemy lepsze pomiary geodezyjne i kartograficzne, które nie są łatwo dostępne pojazdom naziemnym i pracownikom urzędów, możemy szybciej i taniej przeprowadzić analizę obszaru czy infrastruktury jaka wcześniej była możliwa jedynie przy zaangażowaniu ekstremalnie kosztownych środków.

Stosując dedykowane narzędzia IT do przetwarzania danych, ułatwiamy procesy analizy obrazowej,  inwentaryzacji i inspekcji:

  • szybciej przetwarzamy duże zbiory danych
  • szybciej wykrywamy i naprawiamy usterki
  • uzyskujemy więcej wysokiej jakości danych z jednego oblotu (automatyczna analiza)
  • wielokrotnie wykorzystujemy dane (hurtownie danych)
  • integrujemy nasze rozwiązania ze środowiskiem IT klienta

Naszym Innowacyjnym projektem przewidującym wykorzystanie dronów w służbie zdrowia jest AirVein. Projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Skrócenie czasu oczekiwania na krew i potrzebne medykamenty jest największą zaletą AirVein. Program jest wciąż rozwijany w celu doprowadzenia do jego pełnej funkcjonalności.