Jak zaprogramować e-Receptę – success story

Klient w Centrum


Działalność Centrum e-Zdrowia (CeZ) ma na celu poprawę jakości świadczonych usług medycznych poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój e-Zdrowia w Polsce. “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” – P1 to kluczowy projekt Centrum, którego najważniejszym elementem jest elektroniczna recepta. e-Recepta to od dłuższego czasu priorytet informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Podobne systemy od wielu lat funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej.

Wyzwanie

W 2017 roku ogłoszono przetarg i wybrano Pentacomp na wykonawcę e-Recepty. Na ocenę naszej oferty miała wpływ dotychczasowa 8-letnia aktywność na rynku zdrowia i doświadczenie w skutecznej integracji szpitali  z Podkarpackim Systemem Informacji Medycznej. Braliśmy też udział w adaptacji rekomendowanego przez Unię Europejską standardu HL7. Nie było to bez znaczenia, ponieważ zbudowanie elektronicznego systemu recept w całym kraju, z perspektywą późniejszej współpracy transgranicznej, wymaga znajomości ogólnoświatowych standardów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi, zaadaptowanych do polskich warunków. Integracja z e-Receptą obejmować będzie systemy wszystkich aptek i jednostek medycznych usługodawców, których systemy są nierzadko odmienne. Mieliśmy świadomość, że wielu doświadczonych ekspertów miewa problemy z podobnymi wyzwaniami.

Próba sił

Odczuwaliśmy ogromną presję czasu. Od samego początku podjęliśmy intensywne prace w zupełnie nowej formie. Filarem była orientacja na cel, dlatego zastosowaliśmy bliskie nam podejście zwinne (Agile). Stanowiło to szczególne wyzwanie biorąc pod uwagę wielkość zespołu liczącego 70 osób. Ponadto, istnieje powszechne przekonanie, że wykorzystanie SCRUM w projektach publicznych nie jest możliwe. W rzeczywistości SCRUM umożliwił nam płynne reagowanie na zmiany w wymaganiach Klienta i dostarczanie efektów przyrostowo. Z kolei Centrum miało pełny wgląd w postęp prac na każdym etapie projektu i możliwość podejmowania na bieżąco decyzji, co do dalszego kierunku prac.

Pentacomp wraz z CeZ zadbał, aby e-Recepta była zgodna z Polską Implementacją Krajową standardu HL7 CDA oraz profilem IHE PRE (z ang. prescription). Integracja elementów systemu zakończyła się sukcesem po niespełna 7 miesiącach. Już w lutym 2018 roku ruszył pilotaż e-Recepty w Skierniewicach i Siedlcach. Aby móc wystawiać i realizować e-recepty, ośrodki medyczne i apteki powinny jedynie zaktualizować swoje oprogramowania.

Wspólny sukces

Pomogliśmy CeZ dopełnić obowiązków ustawowych i dotrzymać deklarowanych terminów. System opieki zdrowotnej uzyskuje ścisłą kontrolę nad obrotem lekami refundowanymi. Dla ośrodków medycznych e-Recepta oznacza zmniejszenie kosztów związanych z wystawianiem recept, zaś dla farmaceuty uproszczenie procesu ich realizacji. Elektroniczną receptę charakteryzuje większa wiarygodność i lepsza czytelność.

Jednak przedsięwzięcie pociąga za sobą przede wszystkim szereg korzyści dla pacjenta:

  • oszczędność czasu i zwiększone bezpieczeństwo,
  • brak problemów z odczytem recept,
  • jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania,
  • usprawnienie opieki nad przewlekle chorymi,
  • ograniczenie ryzyka niepożądanej interakcji substancji czynnych.

Ostatecznie, razem z CeZ pokazaliśmy, że e-Recepta to system, który może zostać skutecznie zrealizowany. Wspólnie zrobiliśmy ważny krok w kierunku cyfryzacji polskiej służby zdrowia.  Wierzymy, że w 2020 r. pacjenci, aptekarze i lekarze powiedzą: „e-Recepta? To proste i wygodne”.