mojeID: Uniwersalna identyfikacja

Cyfrowe przyspieszenie


Fintech (finance technology) ma coraz istotniejszy wpływ na ewolucję potrzeb sektora bankowego. Odpowiedzią na nie jest idea „Cyfrowego przyspieszenia” – elementu rządowego projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Krajowa Izba Rozliczeniowa ma szczególny udział w realizowaniu tego programu. Jako kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, spółka aktywnie wspiera rozwój sektora finansowego, będąc ośrodkiem R&D i centrum innowacyjnych usług wspólnych. Na zlecenie KIR Pentacomp we współpracy z Accenture zbudował system cyfrowego potwierdzania tożsamości – mojeID.

Przeszkody w cyfryzacji

Główną funcją mojeID jest usługa cyfrowego potwierdzania tożsamości w serwisach internetowych. Działa ona podobnie jak Profil Zaufany, ale skierowana jest do podmiotów komercyjnych. Każdy projekt wiąże się z wyzwaniami. W mojeID jednym z nich było pogodzenie wielu różnych grup interesów, które angażuje usługa. Banki, komercyjni dostawcy usług i klienci indywidualni to odmienne środowiska, które funkcjonują w różnym otoczeniu prawnym. Jako współtwórcy rozwiązania musieliśmy je poznać.

Jednocześnie system miał być ergonomiczny i przyjazny użytkownikom. Usługa mojeID obejmuje liczne i skomplikowane procesy, które odbywają się wielokrotnie podczas jednej operacji przeprowadzanej przez użytkownika. Ich złożoność ma być nieodczuwalna. Kolejnym dużym wyzwaniem było wejście RODO.

Wyjścia

Pentacomp we współpracy z Accenture zbudował kompleksowy system potwierdzania tożsamości i autoryzacji operacji. Rozpoznanie i pogodzenie różnorodnych interesów grup biorących udział w procesie realizacji usług nastąpiło dzięki ścisłej współpracy ze stronami i właścicielami procesów.

Podczas etapu wdrażania wytycznych RODO Pentacomp wykorzystał wiedzę nabytą w prowadzonym równolegle projekcie budowy narzędzia informatycznego wspierającego duże organizacje w spełnieniu wymagań tego rozporządzenia. Zastosowane rozwiązania umożliwiły stworzenie zgodnego z różnorodnymi uwarunkowaniami prawnymi, intuicyjnego i przede wszystkim bezpiecznego systemu, który wprowadza sektor finansów na zupełnie nowy poziom świadczenia usług cyfrowych.

Jak pokonać bariery?

System mojeID, współtworzony przez Pentacomp, pozwala KIR na rozszerzenie oferty o unikatowe rozwiązanie. Bankom ułatwia wyjście naprzeciw potrzebom konsumentów, którym zależy na nowoczesnych rozwiązaniach wpisujących się w ich tempo i styl życia. Rozwiązanie zapewnia wygodę, jaką daje prostota dostępu do usług cyfrowych i gwarancję bezpieczeństwa ich danych. Po uruchomieniu systemu przez KIR konsumenci zyskają możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości. Aby zarejestrować się w serwisie Dostawcy Usług, bądź odzyskać możliwość logowania się po zapomnieniu hasła, usługobiorca nie będzie musiał pojawiać się osobiście w punkcie obsługi. Wystarczy, że przekierowany za pomocą mojeID ze strony internetowej Dostawcy Usługi, zaloguje się w swoim banku i potwierdzi operację narzędziem silnej autoryzacji, np. kodem SMS. Bank dokona uwierzytelnienia i autoryzuje operację.

Korzyści trzech grup

mojeID to rozwiązanie, które pozwala sektorowi bankowemu odgrywać nową rolę – Dostawcy Tożsamości dla komercyjnych Dostawców Usług. Zdalne potwierdzanie tożsamości jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla klientów, a także zwiększa wiarygodność Dostawców Tożsamości. Korzystanie z usług i serwisów internetowych, w których wymagane jest potwierdzenie tożsamości (np. towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy mediów, placówki służby zdrowia), stanie się dla konsumentów bezproblemowe i bezpieczne. Z kolei Dostawcy Usług zyskają poprawę jakości prowadzonego biznesu, redukcję kosztów i wzrost obrotów ze względu na ułatwienie dostępu do swoich usług.