Audyt kodu źródłowego

Ocena jakości kodu


Ocena i weryfikacja kodu są nieodłącznymi elementami procesu tworzenia oprogramowania. Audyt to kompleksowa usługa, której głównym celem jest ocena jakości analizowanego kodu pod kątem jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności, stabilności działania oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. Nasi eksperci sprawdzą również kompletność i czytelność dokumentacji. Wierzymy, że właściwie opisany kod przyczynia się do ogólnej jakości i trwałości projektu.

Co obejmuje audyt kodu źródłowego?

  • Przegląd systemu i dokumentacji
  • Statyczną analizę kodu
  • Weryfikację różnych typów błędów
  • Weryfikację podatności bezpieczeństwa kodu
  • Analizę jakości dokumentacji kodu
  • Praktyki komentowania kodu pod kątem zwięzłości, celności i aktualności
  • Podsumowanie i raport

Co zyskasz dzięki audytowi kodu?

Stabilność


Wyniki audytu kodu służą podjęciu działań w kierunku zapewnieniu stabilność systemów i bezpieczeństwa przechowywania danych. Zawierają też praktyczne wskazówki do rozwoju oprogramowania.

Bezpieczeństwo


Weryfikacja kodu pozwala na wykrycie potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Ich eliminacja wiąże się z poprawą wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa całego systemu.

Eksperckie wsparcie projektowe


Służymy profesjonalnym wsparciem w tworzeniu systemów o wysokiej jakości, łatwych do zrozumienia, debugowania, testowania i modyfikowania.

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl