Integracja z P1: Konektor e-Skierowania

Sprawna realizacja skierowań


Konektor e-Skierowania generuje dokument XML w oparciu o dane przekazywane z systemu gabinetowego. Wykorzystuje do tego zaimplementowane szablony HL7 CDA skierowań zgodne ze standardem wymaganym przez System P1.

Integracja z Systemem P1 leży po stronie podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Należy jej dokonać zgodnie z dokumentacją integracyjną i procedurą wskazaną przez CSIOZ. Aby uprościć i skrócić ten proces oraz znacznie obniżyć jego koszt, proponujemy rozwiązanie, za pośrednictwem którego prowadzona jest wymiana danych pomiędzy systemem gabinetowym usługodawcy a Systemem P1.


Dlaczego warto wybrać Konektor e-Skierowania?

Zgodność z wytycznymi


Aktualizacje oprogramowania obejmują dostosowanie Konektora e-Skierowania do zmian wynikających z przepisów prawa, zmiany PIK HL7 CDA oraz zmian w regułach weryfikacji biznesowych stosowanych w Systemie P1.

Niższe koszty


Wdrożenie Konektora e-Skierowania minimalizuje koszty związane z integracją z Systemem P1 i  aktualizowaniem systemu gabinetowego pod nowe wersje PIK HL7 CDA.

Łatwa obsługa


Dzięki Konektorowi e-Skierowania każdy dokument otrzymuje automatycznie generowany unikalny numer, a proces wystawiania skierowań jest prosty i intuicyjny.


Narzędzie ułatwiające integrację z systemem P1

  • Wdrożenie Konektora e-Skierowania oznacza brak dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu technicznego w zakresie standardu HL7 oraz zastosowania OID.
  • Zapewniamy wsparcie ekspertów, którzy na co dzień są bezpośrednio zaangażowani w budowę Systemu P1.
  • Oferujemy możliwość wdrożenia Konektorów do pozostałych usług Systemu P1: pobieranie deklaracji POZ wystawionych przez pacjentów na Internetowym Koncie Pacjenta, dostęp dla podmiotów leczniczych oraz aptek do recept pacjentów (dostęp realizowany za zgodą pacjenta).

Skontaktuj się z ekspertem

zdjęcie

Michał Paluch

Menedżer ds. Produktów z Obszaru e-Zdrowia
+48 531 548 304 HEALTH@PENTACOMP.PL