Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia


Rozwiązanie zapewnia obsługę rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wyrobów medycznych. Poprzez tworzenie dokumentu sprawozdawczego oraz obsługę weryfikacji i walidacji pomaga przy rozliczaniu refundacji i potwierdzaniu zleceń w odniesieniu do wielu umów i punktów realizacji świadczeń.


System rozliczeń

Automatyzacja zleceń


Zlecenia z systemu aptecznego są przekazywane elektronicznie do dostawcy co ułatwia terminowe rozliczenia z NFZ oraz innymi płatnikami.

 

 

Proste raportowanie


Proste i skuteczne raportowanie sprawozdawcze oraz płynna komunikacja z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Oszczędność


Skrócenie czasu przy generowaniu raportów i zestawień zwiększa efektywność pracy.


Łatwy, intuicyjny system do rozliczeń z NFZ

  • Zlecenia z systemu aptecznego są przekazywane elektronicznie do dostawcy co ułatwia terminowe rozliczenia z NFZ oraz innymi płatnikami.
  • Rozwiązanie wspiera szybką i efektywną realizację rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Zapewniamy kompleksowe wsparcie na etapie wdrożenia rozwiązania, bieżącej obsługi oraz integracji z innymi narzędziami informatycznymi.

Skontaktuj się z ekspertem

zdjęcie

Michał Paluch

Menedżer ds. Produktów z Obszaru e-Zdrowia
+48 531 548 304 HEALTH@PENTACOMP.PL