Testy socjotechniczne (kampanie phishingowe)

Sprawdź odporność organizacji i na ataki phishingowe


Atak phishingowy może narazić organizację na kradzież danych osobowych, wyciek tajemnic biznesowych, szkody wizerunkowe, utratę zaufania, straty finansowe oraz wiele innych bolesnych konsekwencji.

Aby sprawdzić odporność na tego typu zagrożenie, przeprowadzamy kontrolowane ataki na organizację. Ich celem są głównie:

  • ocena poziomu świadomości oraz ryzyka związanego z phishingiem
  • badanie reakcji pracowników na próby phishingu (np. zgłaszanie takich prób oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa)
  • weryfikacja efektywności środków bezpieczeństwa (np. filtry antyspamowe)
  • zapobieganie potencjalnym incydentom.

W ramach takiego testu tworzymy infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia ataku. W jej skład wchodzą m.in. domena oraz fałszywa strona internetowa służąca do wprowadzania i zbierania danych. Przygotowujemy specjalne phishingowe wiadomości e-mail, które w określonym terminie wysyłamy do uzgodnionej grupy odbiorców.

Korzyści z testów socjotechnicznych

Zwiększenie uważności na bezpieczeństwo


Testy socjotechniczne pozwalają zidentyfikować, czy pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z phishingiem i innymi atakami socjotechnicznymi.

Zapobieganie atakom phishingowym


Kontrolowane kampanie phishingowe pomagają zidentyfikować obszary, w których pracownicy są bardziej podatni na ataki. Wiedza ta służy minimalizacji ryzyka — pozwala wdrożyć skuteczniejsze środki bezpieczeństwa, dostosować polityki i procedury.

Udoskonalenie procedur reagowania na incydenty


Przeprowadzenie kampanii phishingowej pozwala zobaczyć, jak szybko i skutecznie organizacja reaguje na potencjalne zagrożenia. Można ocenić czy istniejące procedury reagowania są wystarczające, czy wymagają poprawy.

Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl