PentaTax

PentaTAX - kompleksowa obsługa celno-podatkowa

PentaTax to grupa rozwiązań obsługujących przetwarzanie i przepływy informacji związanych z ustawowym raportowaniem podatkowym, celnym i akcyzowym. W ramach PentaTax oferujemy:

  • PentaSENT - rozwiązanie systemowe dla przedsiębiorstw, integrujące wymagany zakres komunikacji elektronicznej z centralnym systemem SENT, platformami ECIP/SEAP oraz automatyzujące czynności związane z realizacją wymagań ustawowych
  • PentaJPK - dedykowany dla biznesu uniwersalny konektor i aplikacja obsługująca tzw. Jednolity Plik Kontrolny
  • EMCS4B - narzędzie wspierające podmioty biznesowe w obsłudze przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego
  • Moduł eDD - narzędzie wspierające podmioty biznesowe w obsłudze elektronicznego Dokumentu Dostawy (e-DD)
  • PentaTMS - wspomaga planowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie środkami transportu.